Nasi specjaliści:

DR N. MED.

Izabela Kulińska-Niedziela

  • SPECJALISTA OKULISTYKI
  • OKULISTYKA DZIECIĘCA

i.kulinska-niedziela@ksiezycowa5.pl

PROF. DR HAB. N. MED.

Marek Niedziela

  • SPECJALISTA ENDOKRYNOLOGII
  • SPECJALISTA PEDIATRII
  • ENDOKRYNOLOGIA DZIECIĘCA

m.niedziela@ksiezycowa5.pl

DR N. MED.

Zuzanna Niedziela-Schwartz

  • SPECJALISTA OKULISTYKI
  • FEBO

z.niedziela-schwartz@ksiezycowa5.pl

Gabinety Księżycowa 5